top of page

Ölçme ilgili Temel Kavramları

Google Form Hazırlama

Word dosyasını pdf yapma ve pdf dosyalarını birleştirme

Alt Problemler ve Kullanılacak Testin Belirlenmesi

Değişkenler

Nicel Araştırma Yöntemleri 

Örnekleme Yöntemleri

Excel ile Örneklem Sayısı Hesaplama

Word ile Örneklem Sayısı Hesaplama

JAMOVİ İndirme/Kurma/Tanıtım/Veri Okuma

Ters Madde Dönüşümü (Excel / SPSS/ JAMOVİ)

Güvenirlik (Excel/SPSS/JAMOVİ)

Geçerlik (MPLUS ile Doğrulayıcı Faktör Analizi)

JAMOVİ ile Bağımsız örneklem t-tesi / Mann Whitney U testi

JAMOVİ ile Ortalama / Toplam Puan Hesaplama

bottom of page