Manisa - Celal Bayar Üniversitesi (Yüzyüze ve Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi )  - 11 Kasım 2021  

Kahramanmaraş - KSÜ (Hızlı Veri Toplama)  - 05 Ekim 2021  

Yükseköğretimde kalite kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi idari personeline hızlı veri toplamak için kullanılan "Google Form" hazırlama ve hazırlandıktandan sonra verilen aktarımı ve yorumlanması uygulamalı olarak anlatıldı.

Gaziantep - Gaziantep Üniversitesi (TÜBİTAK 2237 - İleri Metodoloji Uygulamaları Eğitimi) - 24 - 30 Mayıs 2021  

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri desteği programı kapsamında lisansüstü öğrencilere "meta-analiz"  yöntemi anlatıldı. 
a2.jpg
a1.jpg

Burdur - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (TÜBİTAK 2237 Projesi - Nitelikli Soru Nasıl Yazılır? )  II -  3 Mayıs 2021  

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri desteği programı kapsamında eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında lisansüstü öğrencilere yönelik "NİTELİKLİ SORU NASIL YAZILIR? Bilişsel Gelişim Sürecine Göre Soru Yazma, Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Araçlarında Geçerlilik, Güvenirlik, Madde Yanlılığı ve Bilişsel Tanı Modellerine Dayalı Değerlendirme" başlıklı eğitim verildi.
Ekran Görüntüsü (42).png
Ekran Görüntüsü (159).png

Siirt - Siirt Üniversitesi (Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalrı) - 26 Nisan 2021  

a1.png
a2.jpg
Siirt Üniversitesi Eğitim fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerine "Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konusu anlatıldır. 

Şanlıurfa - Harran Üniversitesi (TÜBİTAK 2237 - İleri Metodoloji Uygulamaları Eğitimi) - 05 - 09 Nisan 2021  

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri desteği programı kapsamında lisansüstü öğrencilere meta-analiz  yöntemi anlatıldı. 
d1.png
d2.png

Edirne - MEM öğretmenleri (Analitik Düşünme Becerileri ve Uluslararası Sınavlar) - 06 Nisan 2021  

Edirne ilinde görev yapan öğretmenlere  "Analitik Düşünme Becerileri ve Uluslararası Sınavlar" konulu çevrimiçi seminer verildi.
c1.png

Kahramanmaraş - TÜBİTAK 3501 Projesi - İngilizce Hazırlık Sınıflarında CAT Kullanımı - CATEP) - 29 Mart - 15 Nisan 2021  

 I made some peresentations sessions about "test validity and realibity", "item writing guidelies" and "showing how to calculate correlation, test relability, item discrimination and item difficulty in EXCEL" to project participants within the scope of the project. 
b1.JPG
b2.JPG

Kahramanmaraş - TÜBİTAK 2237 Projesi - Üst Düzey Becerileri Ölçen Soru Yazma Sanatı  II - 22-26 Mart 2021  

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri desteği programı kapsamında lisansüstü öğrencilere, güvenilir ve geçerli çoktan seçmeli üst düzey beceri ölçen soruların olusturma sürecini ve olusturulan soruların farklı psikometrik özelliklerini hesaplamayı kazandırmaya yönelik eğitim verildi >>>
Adsız.png

SODİMER - Büyük Öğretmen Buluşması - 13 Mart 2021

aa2.jpg
aa.png

Kocaeli - Koaeli MEM Öğretmenleri (Bilişsel Gelişim Sürecine Göre Madde Yazma)  - 23 Kasım 2020  

Kocaeli ilinde görev yapan öğretmenlere  "Bilişse Gelişim Sürecine Göre Madde Yazma" konulu
çevrimiçi seminer verildi>>>
WhatsApp Image 2020-11-23 at 14.32.14.jp
10122707_BaYlYksYz-5_CalYYma_Yuzeyi_1.jp

Kahramanmaraş - KSÜ (Uzaktan Öğretimde Sınav Oluşturma & Ölçme ve Değerlendirme)  - 19 Kasım 2020  

KSÜ akademik personel ve öğrencilere "Uzaktan Öğretimde Sınav Hazırlama ve Ölçme ve Değerlendirme Konulu Çevrim İçi Seminer verildi>>>
fe1af36e-f402-4b38-a0dc-a139f178d905.jpg

Amasya - Amasya MEM Din Kültürü Öğretmenleri  (Ölçme ve Değerlendirme)  - 12 - 13 Kasım 2020  

Resim_a.png
İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüklerine bağlı okul ve kurumlarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Yönelik "DKAB derslerinde Ölçme ve Değerlendirme yöntemleri, yeni nesil soruları ve soru hazırlama teknikleri " semineri verilmiştir. >>>

Kahramanmaraş - KSÜ TIP Fakültesi Akreditasyon   (Ölçme ve Değerlendirme)  - 11 Kasım 2020  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi TIP fakültesi öğretim üyelerine akreditasyon kapsamında "yapılandırılmış sınav hazırlama" üzerine eğitim verildi >>>
resim1.png
ressim2.png
resim3.png

Kahramanmaraş - KSÜ TIP Fakültesi Akreditasyon   (Ölçme ve Değerlendirme)  - 26 Ekim 2020  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi TIP fakültesi öğretim üyelerine akreditasyon kapsamında "Madde güçlük ve ayırt edicilik indeksleri kavramları ve hesaplamaları" üzerine eğitim verildi >>>
indir.png
indir (1).png
indir (2).png

Kahramanmaraş - KSÜ (TÜBİTAK 2237 Projesi - Üst Düzey Becerileri Ölçen Soru Yazma Sanatı ) - 19-23 Ekim 2020  

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri desteği programı kapsamında lisansüstü öğrencilere, güvenilir ve geçerli çoktan seçmeli üst düzey beceri ölçen soruların olusturma sürecini ve olusturulan soruların farklı psikometrik özelliklerini hesaplamayı kazandırmaya yönelik eğitim verildi >>>
bb54b67a-81a0-4f5c-8080-bb530bd5b421.jpg

Manisa - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Uzaktan Eğitimde Alternatif Yöntemler ve Geçerlik/Güvenirlik) - 28 Eylül 2020  

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde “Eğiticilerin Eğitimi Webinarları-1” kapsamında “Uzaktan Eğitimde Alternatif Yöntemler ve Geçerlik/Güvenirlik” webinar’ı gerçekleştirildi>>>

Gallery-2928-XLUU290920201636.jpg
Gallery-2928-GPID300920201112.png
Gallery-2928-KZYB290920201636.jpg

Kahramanmaraş - Milli Eğitim Müdürlüğü (Uzaktan Ölçme ve Değerlendirme) - 23 Eylül 2020  

Pandemi sürecinde Kahramanmaraş'taki öğretmen ve yöneticilere uzaktan olarak “Uzaktan Ölçme ve Değerlendirme” konulu bir eğitim verildi.

Gaziantep - Gaziantep Üniversitesi (TÜBİTAK 2237 Projesi - İleri Metodoloji Uygulamaları Eğitimi ) - 7-13 Eylül 2020  

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri desteği programı kapsamında eğitim bilimleri alanında çalışan araştırmacılara (doktora öğrencilerine), bilimsel araştırmalarında yararlanabilecekleri orta ve ileri düzey metodoloji yöntem becerilerini kazandırmaya yönelik eğitim verildi.
s3.jpeg
s2.jpeg
s1.jpeg

Kilis - Milli Eğitim Müdürlüğü (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme) - 23 Nisan 2020  

Pandemi sürecinde Kilis'deki öğretmen ve yöneticilere uzaktan olarak “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” konulu bir eğitim verildi.

Burdur - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (TÜBİTAK 2237 Projesi - Nitelikli Soru Nasıl Yazılır? ) - 2- 3 Mart 2020  

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri desteği programı kapsamında eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında lisansüstü öğrencilere yönelik "NİTELİKLİ SORU NASIL YAZILIR? Bilişsel Gelişim Sürecine Göre Soru Yazma, Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Araçlarında Geçerlilik, Güvenirlik, Madde Yanlılığı ve Bilişsel Tanı Modellerine Dayalı Değerlendirme" başlıklı eğitim verildi.
WhatsApp Image 2020-03-06 at 15.49.25.jp
WhatsApp Image 2020-03-06 at 15.50.34 (1
WhatsApp Image 2020-03-06 at 15.54.33.jp

Kahramanmaraş - Hemşirelik Bölümünde Akreditasyon / Ölçme ve DeğerlendirmeSÜ (Sağlık  Fakültesi)  - 6 - 7 Şubat 2020  

Akreditasyon başvurusu süreci kapsamında KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne “Ölçme ve Değerlendirme” konusunda eğitim verildi.

DSC_0553(1).jpg
DSC_0556.jpg

Kahramanmaraş - KSÜ Eğitimcilerin Eğitimi Projesi (İİBF Fakültesi )  -  29 Ocak 2020

Kahramanmaraş - Mangala Eğitimi  ( Yüzüncü Yıl Ortaokulu) - 18 Aralık 2019

Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planında tanımlı “Eğitim-öğretim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun konuma ulaştıracak çalışmalar yürütmek” ve “Akademik ve idari personelin nicelik ve nitelik açısından iyileştirilmesi” amaçları çerçevesinde planlanan “Eğiticilerin Eğitimi” adlı programın 7. Grup Eğitimi KSÜ İİBF Fakültesinde düzenlendi>>>

Eğitimresim.png
mangala1.jpeg
mangala2.jpeg
mangala3.jpeg

Kahramanmaraş - Üst Düzey Soru Yazma  ( Atatürk Anadolu Lisesi) -  21 Kasım 2019

Kahramanmaraş Atatürk Anadolu Lisesindeki öğretmenlere "Üst Düzey Soru Yazma"ya yönelik farkındalık eğitimi verildi.  

AALisesi1.jpeg
AALisesi2.jpeg

Kahramanmaraş - Program Okuyazarlığı ve Soru Yazma (KSÜ - MEM Projesi) -  4 Kasım 2019 - 20 Haziren 2020

KSÜ  ve Kahramanmraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ölçme Değerlendirme Merkezi ile işbirliği ile "Program Okuryazarlığına Giriş ve Kazanım Tabanlı Soru Yazma Eğitimi" isimli proje.

WhatsApp Image 2019-12-12 at 11.21.59.jp
WhatsApp Image 2019-12-12 at 11.21.59.jp

Kahramanmraş -  KSÜ (Çoçuk Üniversitesi Kapsamında) -  16 Kasım 2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  "Çocuk Üniversitesi" kapsamında 25  ilkokul 4. sınıf öğrencisine "Mangala" eğitimi verildi.  

cu2.jpeg
cu.jpeg

Kahramanmaraş - KSÜ Eğitimcilerin Eğitimi Projesi (TIP Fakültesi - Akredisyon Eğitimi  -  12 -13 Kasım 2019

Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planında tanımlı “Eğitim-öğretim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun konuma ulaştıracak çalışmalar yürütmek” ve “Akademik ve idari personelin nicelik ve nitelik açısından iyileştirilmesi” amaçları çerçevesinde planlanan “Eğiticilerin Eğitimi” adlı programın 6. Grup Eğitimi KSÜ Tıp Fakültesinde düzenlendi>>>

TIP2.JPG
TIP1.JPG

Şanlıurfa - Harran Üniversitesi (TÜBİTAK 2237 Projesi - Ölçek Geliştirme)  -  12 Eylül 2019

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle Harran Üniversitesi’nde düzenlenen “TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı – Eğitim Bilimlerinde İleri Metodoloji Uygulamaları” eğitimini tamamlayan doktora öğrencilerine sertifikaları verildi.

p1.jpg
p2.jpeg

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Eğitimcilerin Eğitimi Projesi - GÖksun MYO)  -  10 Eylül 2019

Kahramanmaraş - KSÜ (Eğitimcilerin Eğitimi Projesi - Sağlık Bil. /TIP Fakültesi/Göksun MYO)  -  09/10 Eylül 2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 2018-2022 Stratejik Planında yer “eğitim-öğretim faaliyetlerini ulusal ve uluslar arası kalite standartlarına uygun konuma ulaştıracak çalışmalar yürütmek” ve “ akademik ve idari personelin nicelik ve nitelik açısından iyileştirilmesi” amaçları çerçevesinde Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen üniversitemiz akademik personeline yönelik ölçme-değerlendirme, çağdaş eğitim yöntemleri ve kişisel formasyon konuları gibi alanları kapsayan Eğiticilerin Eğitimi Programı’nın 4 ve 5’inci grup eğitimleri tamamlandı.>>>

1_1909131746502381.jpg
1_1909131746499881.jpg

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Eğitimcilerin Eğitimi Projesi - TIP Fakültesi)  -  07 Nisan 2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 2018-2022 Stratejik Planında yer alan hedefler doğrultusunda üniversitemiz akademik personeline yönelik iletişim, probleme dayalı öğrenme, öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenci hak ve ödevleri, yetişkin eğitimi, olumlu sınıf ortamı oluşturma, öğrenme stilleri, öğretim teknolojileri, ölçme-değerlendirme konularını kapsayan “Eğiticilerin Eğitimi” Programı ikinci grup eğitimleri üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın katılımıyla gerçekleştirildi.>>>

1(835).jpg
2(758).jpg
9(253).jpg

Kahramanmraş -  KSÜ (Çoçuk Üniversitesi Kapsamında) -  06 Nisan 2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  "Çocuk Üniversitesi" kapsamında 25  ilkokul öğrencisine "Sudoku" ve "Mangala" dersi verildi.  

r3.jpeg
r2.jpeg
r1.jpeg

Kahramanmraş -  TEMEL SPSS EĞİTİMİ (DOĞUKA - Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Kapsamında) -  01/05 Nisan 2019

Milli Eğitim Bakanlığı / Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞUKA) "Mesleki Gelişim" kapsamında yaklaşık 40  Öğretmenimize "Temel Seviye SPSS Kursu Öğretmen Eğitimi " kursu verildi. Haberin devamı için 

Program boyunca kullanılan notlar için 

Katılımcıların Program katılımı için 

 

Katılımcıların Program sonundaki 

r4.jpeg
r2.jpeg
r5.jpeg
r6.jpeg

Kahramanmraş - CEZA İNFAZKURUMLARI VE TUTUKLU PERSONELİ EĞİTİM MERKEZİ  -  Mart 2019

“Eğiticilerin Eğitimi Programı” kapsamında Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuklu Personeli Eğitim Merkezinde eğitici olarak görev yapan personele Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri tarafından eğitim verildi. 

i4.jpg
i2.jpg
i1.jpg

Kahramanmraş -  TEMEL SPSS EĞİTİMİ (Hizmet İçi Eğitim Kapsamında) -  Şubat 2019

Milli Eğitim Bakanlığı / Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü "Mesleki Gelişim" kapsamında yaklaşık 30 Öğretmenimize Temel Seviye SPSS Kulllanım Kursu verildi. Eğitim notları için tıklayınız >>>

a2.jpeg
a4.jpeg
a5.jpeg

Hacettepe Üniversitesi (TÜBİTAK 2237 Projesi - Başarı Testi Nasıl Geliştirir)  -  21 Ocak 2019

Ankara - Hacettepe Üniversitesi (TÜBİTAK 2237 Projesi - Başarı Testi Nasıl Geliştirir)  -  21 Ocak 2019

Farklı ölçme kuramlarına göre tüm yönleriyle başarı testi geliştirmeyi amacıyla planlanan bu proje hakkında daha fazla bilgi almak için proje web sayfasını tıklayınız>>>

hacettepe_grup.jpeg
hacettepe_grup5.png

Sunum Esnası ve Proje yürütücüsü Sayın Doç. Dr. Neşe Güler'in "Teşekkür Belgesi" takdimi

HESS Bilişsel Zorluk ve Sunum

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Eğitimcilerin Eğitimi Projesi - Orman Fakültesi)  -  11 Ocak 2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 2018-2022 Stratejik Planında yer alan hedefler doğrultusunda üniversitemiz akademik personeline yönelik ölçme-değerlendirme, çağdaş eğitim yöntemleri ve kişisel formasyon konuları gibi alanları kapsayan Eğiticilerin Eğitimi Programı’nın ilki üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>

5(447).JPG
8(280).JPG
9(224).JPG

Elbistan/Kahramanmraş - TUBİTAK 4007 (Bilimi Şekerliyoruz)  -  Aralık 2018

TÜBİTAK 4007 Bilim şenlikleri destekleme programı kapsamında Elbistan Şeker Ortaokulu’nun ‘Bilimi Şekerliyoruz’ projesi, Kahramanmaraş genelinde desteklenen tek proje oldu. Bu kapsamda eğitimcilere "ölçme ve değerlerdirme" konusunda eğitim verildi.  Yerel basındaki haberler için tıklayınız >>>

elb1.jpeg
elb2.jpeg
elb3.jpeg

Elbistan/Kahramanmraş - TUBİTAK 4007 (Bilimi Şekerliyoruz)  -  Aralık 2018

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından, Eğiticilerin Eğitimi Programı kapsamında, öğretim üyelerinin katıldığı, “Yüzyüze ve Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi Webinarı” gerçekleştirildi. 
Resim 1.jpg
Resim 2.jpg