top of page

Temel Kavramlar

Korelasyon Kavramı

Excel ile Korelasyon ve Grafik

Hata Çeşitleri

Excel ile Hata Çeşitleri Uygulaması

Güvenirlik 

Geçerlik

Kullanışlık

Excel ile Test-tekrar Test/Paralel Test/Yarıya Bölme

Excel ile Cronbach Alpha Yöntemi

Excel ile KR 20 Yöntemi

Excel ile KR 21 Yöntemi

Test Türleri

Test ve Soru Yazımı

bottom of page