top of page

Araştırma Yöntemleri - Temel Kavramlar

Araştırma Yöntemleri (Nicel - Nitel)

Google Form Oluşturma 

Değişkenler

Nicel Araştırma Yöntemleri 

Temel İstatistik Kavramları - Ölçek Bulma

Örnekleme Yöntemleri

Rapor Yazma / Proje Yazma

Alt Problemler ve Kullanılacak Testin Belirlenmesi

bottom of page