top of page

Ölçme ile ilgili Temel Kavramlar

Google Form Hazırlama

Word dosyasını pdf yapma ve pdf dosyalarını birleştirme

Alt Problemler ve Kullanılacak Testin Belirlenmesi

Değişkenler

Nicel Araştırma Yöntemleri 

Örnekleme Yöntemleri

Excel ile Örneklem Sayısı Hesaplama

Word ile Denklem Yazımı

JAMOVİ İndirme/Kurma/Tanıtım/Veri Okuma

Ters Madde Dönüşümü (Excel / SPSS/ JAMOVİ)

Güvenirlik (Excel / SPSS/JAMOVİ)

JAMOVİ ile Bağımsız örneklem t-tesi / Mann Whitney U testi

JAMOVİ ile Ortalama / Toplam Puan Hesaplama

bottom of page